Aktualności

powiększanie prącia

Kiedy należy wykonać badanie nasienia na obecność plemników po wazektomii?

Wazek­to­mia jest jedną z metod anty­kon­cep­cyj­nych. Zabie­go­wi podda­wa­ni są mężczyź­ni. W trak­cie prze­pro­wa­dza­nej proce­du­ry prze­ci­na się nasie­nio­wo­dy. Te końce, które prowa­dzą do człon­ka, są zamy­ka­ne. Nato­miast dwa pozo­sta­łe pozo­sta­wia się otwar­te, aby plem­ni­ki miały możli­wość wydo­sta­wa­nia się do jamy worka …

Kiedy nale­ży wyko­nać bada­nie nasie­nia na obec­ność plem­ni­ków po wazek­to­mii? Czytaj dalej »

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry