Uncategorized

cena liposukcji

Ile kosztuje liposukcja?

Lipo­suk­cja to jeden z popu­lar­niej­szych zabie­gów medy­cy­ny este­tycz­nej. Powszech­nie nazy­wa­ny jest odsy­sa­niem tłusz­czu. Jego celem jest usunię­cie nadmia­ru tkan­ki tłusz­czo­wej z ciała, a przez to odchu­dze­nie i wymo­de­lo­wa­nie sylwet­ki. Efek­ty zabie­gu są spek­ta­ku­lar­ne, mimo to wiele kobiet nie decy­du­je się …

Ile kosz­tu­je lipo­suk­cja? Czytaj dalej »

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry