Filtruj zabiegi

Obszar zabie­go­wy

Masaż twarzy
Profe­sjo­nal­ne kosme­ty­ki do pielę­gna­cji skóry
Profe­sjo­nal­ne kosme­ceu­ty­ki do pielę­gna­cji domowej
Ujędr­nie­nie, uela­stycz­nie­nie skóry i popra­wa owalu twarzy
Podczas zabie­gu stoso­wa­ne są hybry­do­we lakie­ry do paznok­ci najwyż­szej jakości.
Natu­ral­ny maki­jaż brwi. 
Odmła­dza­nie twarzy, usuwa­nie rozstępów.
Złusz­cza­nie, lifting i rege­ne­ra­cja skóry
Lecze­nie trądzi­ku, usuwa­nie prze­bar­wień, odmło­dze­nie skóry.
Niein­wa­zyj­ne odży­wie­nie i rege­ne­ra­cja wraż­li­wej skóry. 
Bezpiecz­na i skutecz­na depi­la­cja twarzy, nóg, pach i bikini. 
peeling
Oczysz­cza­nie skóry, deli­kat­ny peeling, dotle­nie­nie, lifting, wpro­wa­dze­nie substan­cji aktyw­nych, wygła­dze­nie cery
wolumetria
Lifting skóry twarzy, przy­wró­ce­nie gład­ko­ści i sprę­ży­sto­ści cery
V carbon peel Łódź
Peeling węglo­wy dzia­ła oczysz­cza­ją­co, rozświe­tla­ją­co, wyrów­nu­je kolo­ryt naskórka. 
Pobu­dze­nie komó­rek do wzmo­żo­nej produk­cji kola­ge­nu i auto­re­ge­ne­ra­cji, cofnię­cie efek­tów proce­su starzenia. 
Skutecz­ne usuwa­nie prze­bar­wień skórnych.
makijaz trwaly
Natu­ral­ny maki­jaż trwa­ły brwi, ust i oczu.
NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry