Prezent do każdego zabiegu o wartości powyżej 2000 tysięcy zł.

Do każde­go zabie­gu o warto­ści powy­żej 2 000 PLN otrzy­ma­ją Państwo w prezen­cie zabieg osoczem boga­to­płyt­ko­wym na jedną z wybra­nych okolic: twarz, skóra głowy, grzbie­ty rąk.

 

Warun­ki promo­cji:

 1. Zabieg może zostać wyko­rzy­sta­ny jedy­nie w dniu doko­na­nia wpła­ty. Ofer­ta obowiązuje od ponie­dział­ku do piątku.
 2. Promo­cja obej­mu­je jedno­ra­zo­wą opła­tę za zabie­gi wyko­ny­wa­ne w klini­ce Novo­derm. Promo­cja doty­czy jedy­nie wyko­na­nych zabie­gów z dzie­dzi­ny derma­to­lo­gii este­tycz­nej.
 3. Zabieg można wyko­rzy­stać jedy­nie w dniu uisz­cze­nia w/w opła­ty.
 4. Zabieg promo­cyj­ny może odbyć się w dniach od ponie­dział­ku do piąt­ku, w godz. 10 ‑20:00.
 5. Pacjent może wybrać jedną z trzech okolic, na którą zosta­nie wyko­na­ny zabieg: twarz, skóra głowy, grzbie­ty rąk.

Prezent do każdego zabiegu o wartości powyżej 2000 tysięcy zł.

Do każde­go zabie­gu o warto­ści powy­żej 2 000 PLN otrzy­ma­ją Państwo w prezen­cie zabieg osoczem boga­to­płyt­ko­wym na jedną z wybra­nych okolic:

 • twarz,
 • skóra głowy,
 • grzbie­ty rąk.

Zabieg może zostać wyko­rzy­sta­ny jedy­nie w dniu doko­na­nia wpła­ty. Ofer­ta obowiązuje od ponie­dział­ku do piątku.

Prezent do każdego zabiegu o wartości powyżej 2000 tysięcy zł.

Do każde­go zabie­gu o warto­ści powy­żej 2 000 PLN otrzy­ma­ją Państwo w prezen­cie zabieg osoczem boga­to­płyt­ko­wym na jedną z wybra­nych okolic: twarz, skóra głowy, grzbie­ty rąk.

 

Warun­ki promo­cji:

 1. Zabieg może zostać wyko­rzy­sta­ny jedy­nie w dniu doko­na­nia wpła­ty. Ofer­ta obowiązuje od ponie­dział­ku do piątku.
 2. Promo­cja obej­mu­je jedno­ra­zo­wą opła­tę za zabie­gi wyko­ny­wa­ne w klini­ce Novo­derm. Promo­cja doty­czy jedy­nie wyko­na­nych zabie­gów z dzie­dzi­ny derma­to­lo­gii este­tycz­nej.
 3. Zabieg można wyko­rzy­stać jedy­nie w dniu uisz­cze­nia w/w opła­ty.
 4. Zabieg promo­cyj­ny może odbyć się w dniach od ponie­dział­ku do piąt­ku, w godz. 10 ‑20:00.
 5. Pacjent może wybrać jedną z trzech okolic, na którą zosta­nie wyko­na­ny zabieg: twarz, skóra głowy, grzbie­ty rąk.

Prezent do każdego zabiegu o wartości powyżej 2000 tysięcy zł.

Do każde­go zabie­gu o warto­ści powy­żej 2 000 PLN otrzy­ma­ją Państwo w prezen­cie zabieg osoczem boga­to­płyt­ko­wym na jedną z wybra­nych okolic:

 • twarz,
 • skóra głowy,
 • grzbie­ty rąk.

Zabieg może zostać wyko­rzy­sta­ny jedy­nie w dniu doko­na­nia wpła­ty. Ofer­ta obowiązuje od ponie­dział­ku do piątku.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry